Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2014

21:01
3467 f276 500
Reposted fromNaja Naja viacytaty cytaty
21:01
Jestem nikim. Jestem nigdzie.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
21:00
I bądź tu kurwa miły...
— Elo
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viacytaty cytaty
21:00
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viacytaty cytaty
20:58
- Merkel, Cameron, Hollande, to są tej samej klasy politycy. Zarządcy masy upadłościowej, specjaliści od gmerania, a nie żadni wizjonerzy. Na razie są dobrzy, ale jak w końcu przyjdzie to ''coś'', wtedy nas nie uratują.

- ''Coś'', czyli co? Bo ciągle nie wiem.

- I się pan nie dowie, póki nie nadejdzie. Jest granica, której nie da się wytyczyć przy pomocy ekspertów, ale ona co jakiś czas się ujawnia. Granica - najogólniej mówiąc - niesprawiedliwości. I tak to sobie trwa i trwa, aż pojawia się iskra i następuje wstrząs.

- Rewolucja.

- Zmiana. Bunt dużej grupy ludzi, którym niepotrzebnie stworzono nadzieję. Bo społeczeństwo stwarza dziś nadzieję, daje obietnicę i jednocześnie nie umie się z niej wywiązać. Na tak masową skalę nie było tego nigdy wcześniej. Edukuje się miliony ludzi, pokazuje im powab świata, puszcza seriale i wciska do rąk poradniki, które krzyczą: ''możesz więcej'', ''rozwijaj się'', ''ulepszaj'', ''żyj pełną piersią''. A następnie pokazuje im się figę z makiem.
— Marcin Król w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Byliśmy głupi", Gazeta Wyborcza, 07.02.14
Reposted from1923 1923 viaPoranny Poranny
20:56
Ale temu uśmiechowi nie można było się oprzeć. Ten uśmiech mógłby wygrywać wojny i leczyć raka.
— John Green "19 razy Katherine"
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viacytaty cytaty
20:55
6040 f254
Reposted fromaneth aneth viacytaty cytaty
20:53
(...) wariują ci ludzie, którzy wciąż tylko myślą o sobie. Obłęd jest karą za egoizm. Dlatego w zakładach gromadzi się najgorsza hołota z całego kraju.
— Elias Canetti "Auto da fé"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
20:53
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk Pożądanie mieszka w szafie
20:53
0154 d62a
Reposted fromrol rol viaheroinandziggypop heroinandziggypop
20:52
2124 399d
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaPoranny Poranny
20:52
6948 3503 500

beileid:

Exhibition Perspectives of Conceptualism. Club of the Avantgardists (KLAVA), Moscow 1989

Reposted fromink ink
20:52
20:52
 
Reposted fromanimals-world animals-world viaPoranny Poranny
20:51
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viaheroinandziggypop heroinandziggypop
20:51
Nie wierzcie więc nigdy pochopnie w ludzkie nieszczęście. Zapytajcie ich tylko, tych ludzi, czy mogą jeszcze spać?… Jeśli odpowiedzą, że tak, to znaczy, że wszystko w porządku.
— Louis-Ferdinand Celine ‘Podróż do kresu nocy’
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
20:48
Nie był teraz wcale pewien, czy to, co kiedyś myślał i czuł, było jego oryginalną własnością, czy może wszystkie myśli istnieją tu na świecie od dawna gotowe i ludzie wynajmują je sobie tylko, jak z publicznej wypożyczalni.
— Milan Kundera – Życie jest gdzie indziej
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
20:47
Pamiętamy dobre czasy i złe czasy, zapominając, że większość nie jest ani dobra, ani zła. Po prostu jest.
— Brandon Sanderson – Droga królów
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viacytaty cytaty

June 23 2014

20:55
20:31
8244 ccde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl